Zebrania wiejskie 2020 r.

Szanowni Państwo! Od 6 września rozpoczynamy cykl zebrań wiejskich. Tematyka,  jak co roku dotyczy w głównej mierze realizacji zadań i bieżącej działalności Gminy.

W załączeniu: Harmonogram zebrań wiejskich wrzesień 2020 r. (pobierz)

Zebrania będą odbywać się w warunkach reżimu sanitarnego. W związku z tym każdy uczestnik powinien być w maseczce/przyłbicy oraz zachować odpowiedni dystans ok. 1,5m. Zalecamy przynieść swój długopis do podpisania listy obecności. Dla bezpieczeństwa swojego i innych uczestników prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.