Zebrania wiejskie 2021 r.

Szanowni Państwo! Od 5 września rozpoczynamy cykl zebrań wiejskich. Tematyka,  jak co roku dotyczy w głównej mierze realizacji zadań i bieżącej działalności Gminy.
Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa.Pamiętamy: Maseczka, Dystans, Dezynfekcja.