Zebranie mieszkańców sołectwa Żupawa

                                                          OGŁOSZENIE
                                                 MIESZKAŃCY WSI ŻUPAWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24 października 2021 r. /niedziela/ o godz. 15.00 -
Dom Ludowy w Żupawie, sołtys wsi zwołuje Zebranie Wiejskie.

Tematyka zebrania:

  1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych i podjęcie uchwały w sprawie:
    - dokonania podziału sołectwa Żupawa na dwie odrębne jednostki pomocnicze (sołectwa) pod nazwą: ŻUPAWA i ŻUPAWA-ORLISKA,
  2. Dyskusja.
  3. Zakończenie zebrania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w zebraniu.

                                                                                              SOŁTYS WSI ŻUPAWA
         
                                                                                       Stanisław Wolak