Złote Gody 2017

W dniu  14 września  2017r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie zorganizowano uroczystość obchodów 50- lecia  pożycia małżeńskiego. Wśród odznaczonych  było 26 par  małżeńskich ,które w tym roku świętują pięćdziesiątą rocznicę ślubu .Obecny stan zdrowia nie pozwolił wszystkim jubilatom odebrać osobiście przyznanych medali przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.    Medale zostały doręczone do domu.
    Dostojnych Jubilatów powitał  i dokonał dekoracji medalami ,, Za Długoletnie pożycie  Małżeńskie  Wójt   Gminy, Przewodniczący Rady Gminy  oraz  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.  Wójt  Gminy Kazimierz Skóra  w swoim przemówieniu skierowanym do jubilatów wyraził  wiele ciepłych i miłych słów: ”Te szczęśliwe 50 lat wspólnego życia, to symbol miłości i wierności małżeńskiej dla wszystkich tych, którzy dzisiaj decydują się wstąpić w związek małżeński. W naszej społeczności, obok ludzi młodych  i czynnych zawodowo, chcemy dostrzegać również czcigodnych jubilatów , szczególnie tych, którzy przyczynili się do trwałości małżeństwa i rodziny.” Małżonkowie odebrali medale, pamiątkowe dyplomy, kwiaty, nie zabrakło  również symbolicznej lampki szampana i tradycyjnego „ Sto lat”.
Miłym akcentem była wspólna fotografia z udziałem Jubilatów. Po części oficjalnej szanowni Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek i wysłuchali zespołu „Grębowianki”, uroczystość uświetnił również występ Pani  Sekretarz Lidii Jurek.
Wszystkim Jubilatom życzymy dalszych lat we wspólnej miłości, wszelkiej pomyślności, szczęścia  wśród najbliższych ,oraz następnych równie radosnych jubileuszy.

Galeria z uraczystaści - Kliknij tutaj
                                                                                    
                                                                        Kierownik USC- Małgorzata Gawrońska