ZŁOTE GODY 2019 – 18 par świętowało swój wspinały Jubileusz

Małżonkowie, którzy przeżyli razem pół wieku, wzięli udział w uroczystości zorganizowanej w Gminnym Centrum Kultury. Głównym punktem programu było wręczenie Jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych im przez Prezydenta RP. Dekoracji dokonał wójt gminy Grębów Kazimierz Skóra. W swoim uroczystym wystąpieniu, zwracając się do Dostojnych Jubilatów powiedział m.in.

 „ …Drodzy Jubilaci minęło 50 lat od chwili kiedy powierzyliście sobie swój los, kiedy złączeni uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście słowo "tak" – wstępując  na nową drogę życia i idąc nią, trzymając się za ręce dotarliście do pięknej stacji zwanej „Złote Gody” Kochani! Patrząc na Was, uświadamiamy sobie wszyscy, jaką moc ma miłość  i przywiązanie do drugiego człowieka. Złote Gody są w naszej polskiej tradycji obchodzone szczególnie uroczyście, wspólne pół wieku to wspaniały dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i wznoszenia trwałej budowli, której na imię rodzina.
To prawdziwy wzór mądrego życia i przykład dla młodych ludzi, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim i założyć rodzinę. Miłość, tolerancja, szacunek i wzajemne porozumienie jest podstawą trwałości każdego związku małżeńskiego. W dzisiejszym zaganianym świecie, gdzie wartości takie jak lojalność, zgoda, kompromis, romantyzm są wielu współczesnym młodym ludziom obce, to Wy stanowicie swoiste świadectwo na to, że przecież miłość wszystko zwycięży. Życiowa miłość bowiem to nie ta, która nie wytrzymuje próby czasu, ale ta, która trwa pomimo upływających lat. Bo najważniejszym bogactwem i złotem tego świata jest serce ukochanego człowieka. Życie owszem, jest pięknei ciekawe, ale tylko wtedy gdy ma się je z kim dzielić. Dlatego potrzeba Waszego przykładu, Waszej rady i wskazówki,  ponieważ to Wy posiadacie skarb najcenniejszy -  swoje życiowe doświadczenie, naukę życia, a n
abyta przez Was  życiowa mądrość powinna być drogowskazem dla młodszych pokoleń. Specjalne oznaczenie przyznane Wam przez Prezydenta RP – „ Za długoletnie pozycie małżeńskie”  jest skromną formą podziękowania, bo żadne słowa ani medal nie wystarczą, by podziękować za to wszystko, czego przez te wspólne lata życia dokonaliście jako małżeństwo i jako rodzina. Ten akt dekoracyjny niech będzie niejako przypieczętowaniem ze strony Państwa prawdy o wzorze Waszego małżeństwa,a jednocześnie wyrazem nadziei, że będziecie służyć swoim przykładem i doświadczeniem przyszłym pokoleniom. W imieniu władz samorządowych dziękuję za wszystko czego wspólnie dokonaliście, za Waszą miłość, ofiarność, zrozumienie za dobre wychowanie dzieci, za przykład życia, za cierpienie, łzy, za radość i dumę z Waszych rodzin –  za to wszystko  dzisiaj, Wam serdecznie dziękuję…”

Dostojni Jubilaci:

Grębów: Wanda i Jan Bednarczyk, Janina i Bronisław Bożek, Bogusława i Stanisław Janeczko,  Kazimiera i Stanisław Jodłowscy, Irena i Stanisław Kowalscy, Zofia i Edward Markiewicz, Maria i Jan Wdowiak, Janina i Andrzej Zdyrscy
Jamnica: Krystyna i Józef Kułaga, Krawce: Teresa i Stanisław Dec
Poręby Furmńskie: Józefa i Józef Surma
Stale: Zofia i Józef Korczak, Anna i Bronisław Kozioł, Stefania i Stanisław Żak, Wydrza: Zofia i Jan Migacz
Zabrnie: Alina i Jan Dul,
Żupawa: Czesława i Wojciech Myszka, Janina i Czesław Wolak                                

Drodzy Państwo życzymy samych radosnych, pogodnych dni w zdrowiu, szczęściu i poszanowaniu, błogosławieństwa i opieki Bożej na dalsze lata Waszej wspólnej drogi życia. Niech dobry los będzie z Wami.

Zapraszamy do galerii