Złote Gody – jubileusz 50 wspólnych lat

Złote Gody to wyjątkowy jubileusz, tak jak wyjątkowi są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.
Ta niezwykła rocznica stała się powodem uroczystości, jaka odbyła się w miniony piątek w odświętnie przygotowanych na tą okazję pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury w Grębowie.

„Życiowa miłość bowiem to nie ta, która nie wytrzymuje próby czasu, ale ta, która trwa pomimo upływających lat. Bo najważniejszym bogactwem i złotem tego świata jest serce ukochanego człowieka” tymi słowami przemówienie rozpoczął Wójt Gminy Grębów.

Skierował do Jubilatów serdeczne gratulacje, życzenia oraz słowa uznania:

„Życzę samych radosnych, pogodnych dni w szczęściu i poszanowaniu, a przede wszystkim w zdrowiu. Życzenia zdrowia dziś nabierają nowego znaczenia, większego niż zazwyczaj. Bądźcie dla siebie pomocą i oparciem. Nich dobry los będzie z Wami.”

Uroczysta ceremonia stała się uhonorowaniem wspaniałej podróży życiowej, którą wspólnie odbył 19 par małżeńskich z naszej gminy. Jubilaci zostali odznaczeni przyznanymi przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw. Aktu dekoracji oraz wręczenia legitymacji, dyplomów oraz koszy kwiatów dokonał Wójt Gminy Kazimierz Skóra, wspólnie z Kierownikiem USC Małgorzatą Gawrońską oraz pracownikiem Urzędu Gminy Elżbietą Zdyrską. Nie zabrakło również życzeń, tradycyjnego toastu oraz wspólnego odśpiewania „Sto lat”.

Piękną oprawę muzyczną  przygotował  pan Piotr Jajko, wystąpili  artyści z Gminnego Centrum Kultury w Grębowie: Zespół Grębowianki, Konrad Paradiuk, Justyna Piwowar,  ze specjalnym przesłaniem skierowanym do dostojnych Jubilatów zaśpiewała  również Sekretarz Gminy Lidia Jurek.

Podczas uroczystości Jubilaci wracali wspomnieniami do  wydarzeń sprzed ponad pół wieku, kiedy
to przyszli małżonkowie poznali się i zawarli związek małżeński. Opowiadali, że przez 50 lat wspólnego życia doświadczyli szczęśliwych chwil i trudnych momentów, które wymagały odpowiedzialności,
a przede wszystkim wzajemnego wsparcia.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali:

GRĘBÓW: Jodłowski Jan i Janina, Kupka Włodzimierz i Janina, Baran Józef i Zuzanna,
Wilk Zdzisław i Janina

JAMNICA: Jurek Stanisław i Zofia, Rzeźnicki Zygmunt i Elżbieta, Kasprzyk Tadeusz i Julia

KRAWCE: Kędzia Władysław i Zofia, Sądaj Jan i  Czesława

STALE: Kołodziej Kazimierz i Maria, Korczak Stanisław i Zofia, Kalinka Stanisław i Cecylia,
Walski Zdzisław i Halina.

WYDRZA: Rutyna Stanisław i Helena, Krysa Alfred i Kazimiera, Paterek Kazimierz i Leonia.

ZABRNIE: Dul Kazimierz i Teresa.

WYDRZA: Puzio Edward i Maria, Bożek  Michał i Janina.

50 rocznica ślubu Jubilatów z terenu Gminy Grębów ma szczególne znaczenie nie tylko dla samych par małżeńskich, ale także dla całej naszej społeczności. Ich postawa wzajemnego szacunku oraz pielęgnowania największej wartości jaką jest rodzina, staje się bezcennym wzorem dla młodych pokoleń.

                Wszystkim odznaczonym parom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia
                                              oraz miłości na kolejne, wspólne lata.

Galeria zdjęć