Aktualności

Światowy Dzień Ziemi

ziemia

Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970, kiedy to aktywiści z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska. Podczas minionych 40 lat Dzień Ziemi zyskał 17 000 partnerów i organizacji, którzy efektywnie włączyli się w ochronę środowiska, obchodzony jest w 192 krajach. Ponad miliard osób rokrocznie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Ziemi, co czyni go największym świeckim świętem na świecie.

„Śladami Jana Pawła II”.

898 kwietnia 2011 roku w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Śladami Jana Pawła II". Organizatorem konkursu było Gminne Centrum Kultury i Parafia p.w. św. Wojciecha w Grębowie. Intencją organizatorów konkursu było zachęcanie młodzieży do poznawania twórczości poetyckiej Jana Pawła II, oraz podtrzymywania ciągłej pamięci w naszych sercach o Wielkim Polaku, właśnie między innymi poprzez poezję.

Badania mammograficzne

Z roku na rok coraz większa liczba kobiet w naszej gminie korzysta z bezpłatnych badań mammograficznych przeprowadzonych przez Fundację "SOS ŻYCIE" z Mielca. W tym roku do mieszkanek gminy Grębów rozesłano ok.700 imiennych zaproszeń przygotowanych przez fundację z których skorzystało 250 kobiet.

XXXIV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”

1 kwietnia 2011roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzy odbyły się eliminacje XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. Turniej organizowany był przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grębowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz Wójta Gminy Grębów. W turnieju udział wzięło 27 uczestników w tym w I grupie wiekowej 18 uczniów, w II grupie wiekowej gimnazjum 6 uczniów oraz w III grupie licealnej 3 uczniów. Nagrodę niespodziankę od wójta gminy otrzymał najmłodszy uczestnik turnieju Maciej Zieliński  - uczeń III klasy SP w Żupawie.

Profesjonalna obsługa klienta

dominik

Pracownicy Urzędu Gminy w Grębowie uczestniczyli  w dwudniowym  szkoleniu pt. ,,Profesjonalna  obsługa klienta”  realizowanego ze  środków Unii Europejskiej –Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Administratorem projektu ,,Nowoczesny Urzędnik” było  Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości z Rzeszowa .

Weekend z siatkówką

W dniach 25-26 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbył się Wiosenny Turniej Siatkarski o Puchar Wójta Gminy Grębów organizowany przez Gminne Centrum Kultury w Grębowie. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn: Stale I, Stale II, Grębów II, Żupawa II, Zapolednik, Żupawa I, Zabrnie, Stalowianki, Dżasju, Grębów I, Lektorzy Krawce, Wydrza. Przed rozpoczęciem rozgrywek wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali od wójta gminy koszulki z logo gminy i nazwami sołectw, które reprezentowali.

Koło Łowieckie ,,Darz Bór" - informuje

pzlZarząd Koła Łowieckiego ,,Darz Bór" w Stalowej Woli informuje rolników, iż  zgłaszanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę dziko żyjącą musi być zgłoszone na obowiązującym druku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r.

Do pobrania

Pierwsze posiedzenie komisji

boiskokomisjaDnia 17 marca 2011 roku odbyło się I posiedzenie komisji powołanej do dokonania przeglądu gwarancyjnego robót modernizacyjnych  boiska sportowego w Grębowie. Komisja powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy nr 28/2011 z dnia 15 marca 2011roku. W skład w/w komisji wchodzą: Robert Pędziwiatr -przewodniczący, Marek Dul-członek, Urszula Gawrońska-członek, Andrzej Rutyna- członek, Zbigniew Śnieżyński -członek, Remigiusz Dul-członek.

Oceniono stan bezpieczeństwa publicznego gminy

policja.jpgOcena stanu bezpieczeństwa publicznego gminy była głównym tematem V sesji Rady Gminy Grębów , która odbyła się 15 marca 2011 r. Sprawozdanie z działalności służb mundurowych  i plany działań na rok 2011 przedstawili radnym: Kierownik Posterunku Policji i w Grębowie asp. szt. Jacek Stefaniak, Komendant Gminny OSP Jacenty Jakubowski oraz  za-ca wójta gminy Robert Pędziwiatr. Na terenie gminy w 2010r.  odnotowano 152 przestępstw, w tym  71 zdarzeń o charakterze kryminalnym, w porównaniu do w roku 2009 wykrywalność przestępstw wzrosła o 3,6%.

Informacja dla rolników

zboze.jpgPracownicy Urzędu Gminy w Grębowie udzielają pomocy przy wypełnianiu ,,Wniosków o dopłaty bezpośrednie z ARiMR" na rok 2011.
Zainteresowani rolnicy mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Grębowie pok. nr 5  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Przyznano dotację na rozwój sportu

sportInformacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Grębów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2011r.
Decyzją Wójta Gminy Grębów z dn.17.marca 2011r.przyznano:
1. Ludowy Zespół Sportowy ,,Słowianin Grębów " kwota 50 000 zł
2. Towarzystwo Sportowe Stale - kwota 30 000 zł
3. Ludowy Zespół Sportowy w Wydrzy - kwota 23 000 zł
4. Wiejski Klub Sportowy w  Zabrniu - kwota 22 000 zł

 

Śladami Jana Pawła II

janGminne Centrum Kultury w Grębowie  i Parafia Świętego Wojciecha
zapraszają do udziału w konkursie recytatorskim
,,Śladami Jana Pawła II "
Piątek 8 kwietnia godz. 900
(zapisy do 5 kwietnia)

Regulamin - do pobrania

Kandydat na stanowisko dyrektora ZSO wyłoniony

zsoDnia 10 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. Ofertę na to stanowisko złożyła jedna kandydatka – Pani Krystyna Chmura – obecna p.o. dyrektora ZSO w Grębowie. Komisja konkursowa w 9-osobowym składzie oceniała zarówno formalnie złożoną dokumentację, jak i przygotowanie merytoryczne kandydatki.

Nowoczesny Urzędnik

urzedWysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa, a także zadowolenie klientów to cechy, które powinny charakteryzować każdy urząd. Kierując się tym Gmina Grębów podpisała umowę uczestnictwa w projekcie pt. ,,Nowoczesny Urzędnik" realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości z Rzeszowa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej –Europejskiego

Informacja Wójta Gminy Grębów

 W dniu 9 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Grębowie odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Grębowie. W spotkaniu uczestniczyli :przedstawiciel R ZSW w Tarnobrzegu – Roman Mazurek, Wójt Gminy - Kazimierz Skóra, Z-ca Wójta - P. Robert Pędziwiatr, Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Grębowie - Marian Stępień oraz sołtysi i zainteresowani rolnicy z poszczególnych sołectw.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

01Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale Wojewody Podkarpackiego zorganizowała XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą". Zgodnie z regulaminem konkursu na terenie gminy Grębów w dniach od 18 stycznia do 24 lutego 2011 roku odbyły się eliminacje gminne konkursu plastycznego pn. "Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą".

Kusaki

10W gminnym Centrum Kultury rokrocznie na zakończenie karnawału tzw.,,kusaki" odbywa sie spotkanie z zespołami folklorystycznymi, działającymi na terenie Gminy Grębów. Gmina jako jedna z nielicznych posiada bardzo bogate zaplecze, folklorem słynące. Działaja tu zespoły : Jamniczanki, Stalowianki, Żupawianki, zespół ,,Jagoda" z Zabrnia, Wydrzowianie, Grębowianki oraz kapela ludowa.

Zapraszamy na wystawę

05Gminne Centrum Kultury w Grębowie zaprasza na wystawę: mini skansenu i kościoła w Grębowie, wykonanych z różnych gatunków bambusa. Twórcą eksponatów jest Józef Sar, urodzony w 1923 roku w Miętnym. Ukończył on szkołę średnią w tajnym nauczaniu i był jednym z pierwszych uczniów profesora Stanisława Bąka. W latach 1945- 1980 mieszkał, studiował i pracował w Poznaniu. Od 1981 roku mieszka wraz z córką i jej rodziną we Włoszech. Modele bambusowe są pasją pana Józefa od 1998 roku. Początkowo robił projekty różnych polskich budowli, narzędzi domowych i rolniczych. Eksponatami tymi obdarował m.in.: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Muzeum Episkopatu w Drohiczynie i wiele innych.