Dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika

1.Informacja o dofinansowaniu - pobierz

2. Rozporządzenie Rady Ministrów - pobierz

3. Zgłoszenie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem - pobierz

4. Wzór wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika - pobierz

5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz

6. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis - pobierz

7. Oświadczenie o obowiązku lub braku obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych - pobierz

8. Zaświadczenie o pomocy de minimis  - pobierz

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz