Gminne Biuro Spisowe

GMINNE BIURO SPISOWE W GRĘBOWIE

Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego - Lidia Jurek
e-mail: sekretarz@grebow.com.pl
tel.: 15 811 28 71 

Koordynator gminny - Zdyrska Elżbieta
e-mail: elud@grebow.com.pl
tel.: 15 811 28 01

Administrator SER - Gawrońska Małgorzata 
e-mail: usc@grebow.com.pl
tel.: 15 811 28 01

Członek Gminnego Biura Spisowego - Gawrońska Urszula
e-mail: geodezja@grebow.com.
tel.: 15 851 37 56

Gminne Biuro Spisowe do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zostało powołane zarządzeniem nr 13.2021 Wójta Gminy Grębów z dnia 22 stycznia 202 roku.

 

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.