Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krawcach

Wójt Gminy Grębów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Krawcach.
Termin składania dokumentów: 23 czerwca 2022 r. do godz. 15:30

Szczegółowe informacja w załączeniu: