Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabrniu

Wójt Gminy Grębów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu. Termin składania dokumentów: 22 kwietnia 2021 r.
do godziny: 15.30

Szczegółowe informacja w załączeniu: