Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Grębów- Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie [pdf.]
2. Zgłoszenie kandydata [doc.]
3.Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych [doc.]
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [doc.]