Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Grębów informuje organizacje pozarządowe i podmioty o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat: Programu współpracy gminy Grębów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

Szczegóły w załącznikach