Podwójne uroczystości w Szkole Podstawowej w Krawcach

Dzień 12 listopada 2019r. w naszej szkole był podwójną okazją do świętowania. W tym roku obchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania niepodległości Polski, a także na ten dzień przypadła okrągła, bo dokładnie X rocznica nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy  o godz. 9,00 uroczystą Mszą Św. w kościele w Krawcach.

Druga część uroczystość odbyła się w szkole. Na początek uczniowie klas VI – VIII tradycyjnie zatańczyli Poloneza. Po wprowadzeniu sztandaru, cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi wspólnie odśpiewała hymn państwowy. Następnie Pani Dyrektor powitała przybyłych gości  oraz oficjalnie otworzyła uroczystość.

Z tej okazji, każda z klas przygotowała krótką część artystyczną. Uczniowie klasy VII i VIII pod kierunkiem p. Katarzyny Piskur przedstawili program artystyczny, który pozwolił nam przypomnieć sobie smutne dzieje Polaków pod zaborami, zakończone triumfalnie odzyskaniem niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku. Śpiewane przez uczniów pieśni patriotyczne, recytowana poezja oraz komentarz historyczny kierowały naszą refleksję ku wartościom, jakimi są wolność i własne państwo. Wszyscy  uczniowie wzorowo uczcili szkolną uroczystość poprzez odpowiedni, galowy strój i biało-czerwone kotyliony przypięte do swoich piersi.

W szczególny sposób została uczczona również X rocznica nadania Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego naszej szkole. Uczniowie klasy 4, 5 oraz 8 pod opieką nauczycielki religii Pani Maryli Wasielewskiej – Saja, przedstawili niezwykle wzruszający montaż słowno-muzyczny pt. „Kardynał Stefan Wyszyński-Prymas Tysiąclecia”.

Zaprezentowali piękne wiersze o kardynale Wyszyńskim oraz przypomnieli słowa Prymasa świadczące o jego wielkiej miłości do Boga Polski, Narodu i każdego człowieka: ,, Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla Niej. Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej”. Uczniowie przypomnieli także opracowaną przez Kardynała Społeczną Krucjatę Miłości, która jest streszczeniem Ewangelii i dekalogiem chrześcijańskiej miłości.

Piękny występ zaprezentowały również nasze przedszkolaki oraz uczniowie z klasy 0,1,2 i 3, którzy z niesamowitą ekspresją zaśpiewali pieśni i piosenki religijne przygotowane w hołdzie dla Patrona Szkoły. Dekoracje i oprawę graficzną uroczystości przygotowały Panie Urszula Góraj – Nurzyńska i Monika Barnaś – Saja.

Na zakończenie odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „X Lat z patronem”. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy po zakończeniu uroczystości podziwiali nagrodzone w konkursie prace plastyczne wykonane przez uczniów oraz wpisali się do pamiątkowej kroniki. Na koniec naszych uroczystych obchodów rocznicowych wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Zapraszamy do galerii.

                                                                                                        

                                                                                              Urszula Góraj – Nurzyńska