Przetarg nieograniczony na zadanie pn.,,Remont przepustu pod drogą gminną Stale-Małek

Wójt Gminy Grębów ogłasza przetarg nieograniczony  na zadanie pn. ,,Remont przepustu pod drogą gminną Stale - Małek".  Termin składania ofert: 21.10.2011 godzina 830 miejsce: Urząd Gminy Grębów 39-410 Grębów 394 pok. nr 12.

Ogłoszenie-pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- pobierz

Kosztorys-pobierz

Część Opisowa- pobierz

Rys.Orientacja- pobierz

Rys. przekrój- pobierz

Rys. Przekrój poprzeczny- pobierz

Rys. Plan Zagospodarowania terenu istniejący- pobierz

Rys plan zagospodarowania terenu planowany- pobierz

Rys. Widok z góry- pobierz

Rys. Widok z przodu- pobierz

Rys. Zbrojenie- pdf