Wójt Gminy Grębów zaprasza na zebrania wiejskie

Szanowni Państwo! Od 1 września rozpoczynamy cykl zebrań wiejskich. Tematyka,  jak co roku dotyczy w głównej mierze realizacji zadań i bieżącej działalności Gminy.

W załączeniu: Harmonogram zebrań wiejskich wrzesień 2019 r.