Zagospodarowanie Przestrzenne

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy -[pobierz pdf ]

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- [pobierz pdf]

Wniosek o  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -[pobierz pdf]

Wniosek o  położeniu działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - [pobierz pdf]

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - [pobierz pdf]

 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej  -[pobierz]

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z jej funkcjonowaniem - [pobierz pdf]