Zgłaszanie szkód w uprawach i płodach rolnych

Zgodnie z § l ust. l Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45 póz. 272) Zarząd Koła Łowieckiego Nr 197 „RYŚ" w Nowej Dębie przesyła wykaz osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na terenie obwodu łowieckiego nr 1 8 pk:

1.    Hubert KLUBEK - Leśnictwo Stale, Stale 369, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 606-283-556
2.    Stanisław ORDON - Leśnictwo Jadachy, Jadachy 113, 39-442 Chmielów, tel. 015/846101

Jednocześnie informujemy, że zainteresowani właściciele upraw zobowiązani są dokonywać zgłoszeń powstałych w uprawach lub płodach rolnych pisemnie w ciągu 3 dni od stwierdzenia szkody.

Adres korespondencyjny  Koła Łowieckiego Nr 197,,Ryś" w Nowej Dębie:
Ryszard Pelic
ul.Tuskawkowa 30
39-400 Tarnobrzeg
Do pobrania : Wzór  zgłoszenia [doc]

Prezes Koła Łowieckiego ,,RYŚ’’
Ryszard Pelic