Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Grębów informuje, że od dnia 1 lutego do 28 lutego 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze.

 Rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100 zł zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.
 Dodatkowe środki otrzymają hodowcy bydła. Dla rolników hodujących bydło będzie dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP).

Wymagana dokumentacja:
 - wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- oświadczenie

- formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 - faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku
 - w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 r.

UWAGA zmianie uległy kody oleju napędowego, które można uznać do zwrotu podatku akcyzowego

        Wójt Gminy Grębów informuje, że od 1 stycznia 2019 roku ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zostały określone zasady oraz tryb przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju. W związku z powyższym do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego:
- od dnia 01.08.2018r. do dnia 31.12.2018r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 493824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19
- od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.01.2019r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00
ponieważ zakup oleju napędowego powinien dotyczyć 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Faktury tylko z takimi kodami będą brane pod uwagę w rozliczeniu zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku.