Aktualności

Inwestycje drogowe

W 2011 roku remontom i przebudowie poddanych zostało 18 odcinków dróg o łącznej długości  10,2 km

grebow_wiry

1. Przebudowa drogi gminnej Grębów - Wiry - dł. 185 mb

    Kwota - 70 742,10 zł

2. Przebudowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy szkole Jamnica - 97mb

     Kwota  79 172,32 zł

3. Przebudowa drogi gminnej Wydrza - obok Stadionu - dł. 426 mb

    Kwota - 140 769,39 zł

4. Przebudowa drogi gminnej Wydrza - Matnia - 935 mb

     Kwota - 223 276,64 zł

5. Przebudowa drogi gminnej Stale - Klewiec - 676 mb

   Kwota- 206 621,60 zł

6. Przebudowa drogi gminnej Poręby Furm. - do Gorczycy - dł. 310 mb

     Kwota - 76 130,37 zł

7. Przebudowa drogi gminnej Zabrnie - Podgórze - 378 mb

   Kwota- 99 777,89 zł

8. Przebudowa drogi gminnej Żupawa - Orliska - 387 mb

   Kwota- 110 531,65 zł

9. Remont drogi gminnej Grębów - Palędzie dł. 1 150 mb

kat_gr

10. Przebudowa drogi gminnej Grębów - Kąt dł. 280 mb

    Kwota - 69 279,64 zł

duda2

11. Przebudowa drogi gminnej Krawce - do Dudy dł. 935 mb

   Kwota- 223 318,65 zł

zupawa_tr

12. Remont drogi  transportu rolnego Żupawa - Poręba dł. 825 mb

13.Remont drogi Zapolednik do remizy dł. 562 mb

14. Przebudowa drogi gminnej Grębów Zapolednik - Krasoń dł. 200 mb

  Kwota- 71 712,50 zł

15. Przebudowa drogi gminnej Krawce Kędzie - dł. 85,9 mb

16. Remont drogi Żupawa-Poręba 1550 mb

17. Przebudowa drogi gminnej Stale-Orliska-Żupawskie- 1250 mb

stale_kosciol

18.Przebudowa drogi gminnej Stale obok Kościoła- wykonanie miejsc postojowych i chodników dla pieszych.

19. Remont przepustu na drodze Stale -Małek

Uczniowie uczą się pływać

basen_plW roku szkolnym 2011/2012  kontynuowana jest nauka pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół gminy Grębów. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie (ok. 85) oraz Szkoły Podstawowej w

,,Youngster" w Gimnazjum w Grębowie i Stalach

angielski

"Youngster" to program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych, na realizacje którego została przedłużona umowa z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na rok szkolny 2011/2012.

Montaż progów zwalniajacych

Na prośbę mieszkańców zamontowane zostały progi zwalniające, które wymuszą na kierowcach zmniejszenie prędkości :

a) Grębów Niwa

b) Grębów Piasek obok. P. Bednarczyka

c) Grębów Osiedle obok placu zabaw

d) Grębów Osiedle obok p. Nieradka

e) Stale obok Lipy

f) Wydrza -Miętne obok Sara

g) Grębów Palędzie obok P. Zioło

h) Grębów Palędzie

i) Grębów - Kąt

 

Całkowity koszt zadania: 7 576,80 zł

Zamontowane progi zwalniające, wymuszą na kierowcach zmniejszenie prędkości i w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo pieszych.

Montaż wiat przystankowych

Montaż wiat przystankowych marki Atena Standard w miejscowości Zabrnie, Stale, Zapolednik i Jamnica. Wiaty zbudowane są z blachy ocynkowanej lakierowanej i posiadają szyby hartowane . Poprzez tą niewielką inwestycję przyczyniamy się do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających z komunikacji autobusowej oraz poprawiamy estetykę gminy.

18
Wiata przystankowa w miejscowości Zabrnie.

Całkowity koszt inwestycji: 12 515,99 zł

Podsumowanie sezonu lotowego 2011

0830 września 2011r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbyło się zakończenie sezonu lotowego 2011 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału Tarnobrzeg Sekcji Grębów.

Informacja dla wyborców

urnaOBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W DNIU GŁOSOWANIA 09 .10. 2011 r. – rozpoczynają pracę o godz. 600. Lokale wyborcze otwarte od godz. 700 do 2100. Idąc na głosowanie do Sejmu i Senatu RP zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający Twoją tożsamość.

OSP Grębów otrzymało nowy samochód i łódź ratowniczą

091 października br. w Grębowie odbyła się uroczystość przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego i łodzi ratowniczej dla jednostki OSP Grębów. W uroczystości udział wzięli poseł na Sejm RP Mirosław Pluta, wicemarszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie druh Edward Szlichta, starosta powiatu tarnobrzeskiego Krzysztof Pitra, za-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu mł. bryg. Adam

Otwarcie obwodnicy Grębowa

10W poniedziałek 3 października uroczyście otwarto 5-kilometrowy odcinek obwodowej Grębowa. Inwestycja ta wyniosła blisko 45 mln zł dofinansowana została ze środków unijnych EFRR w kwocie blisko 38 mln zł. W uroczystym otwarciu obwodowej uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, wójt gminy Grębów Kazimierz Skóra, przewodniczący Rady Gminy Grębów Jerzy Drewniak,

Przetarg na samochód pożarniczy

Wójt Gminy Grębów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244, rok produkcji 1976, cena wywoławcza 15 000,00 zł.

Najsmaczniejsza potrawa z wołowiny

W ramach dzia22łań służących promocji żywca wołowego i spożycia wołowiny w województwie podkarpackim, 24.09.2011 r. w Tarnobrzegu odbył się konkurs pod hasłem „Najsmaczniejsza potrawa z wołowiny". Celem konkursu było ukazanie bogactwa zastosowań kulinarnych mięsa wołowego. Do konkursu przystąpiło pięć kół gospodyń wiejskich. Jury konkursu oceniała potrawy pod względem wyglądu, smaku, oryginalności.

Przebudowa drogi gminnej Stale obok Kościoła

Przebudowa drogi gminnej Stale obok Kościoła polegała na wykonaniu miejsc postojowych, chodników dla pieszych. i drogi dojazdowej.

Planowany koszt robót budowlanych 87 704,04 zł

Dobudowa Wiejskiego Domu Kultury w Stalach do remizy OSP

Zakres robót obejmował: roboty budowlane i wykończeniowe, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej oraz budowę garażu dla OSP.
Całkowity koszt inwestycji: 742 964,18 zł

dom    domstale

Prace przy dobudowie wiejskiego Domu Kultury w Stalach (marzec 2012r.).

osp   osp2

Nowodobudowany budynek Wiejskiego Domu Kultury w Stalach( październik 2012r.)

W nowo dobudowanym budynku powstanie biblioteka, sala prób dla zespołu ludowego, siłownia,  szatnie i wc z natryskami. Dzięki realizacji inwestycji powstanie miejsce i baza dla rozwoju kulturalnego mieszkańców, miejsce spotkań, szkoleń i zebrań wiejskich, imprez kulturalnych i rekreacyjnych.Ponadto będą też mogły się tam odbywać zajęcia dla dzieci i młodzieży. Przez tą inwestycję stanie się możliwe pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.  

Modernizacja boiska w Wydrzy zakończona

Dnia 22 września br. dokonano odbioru końcowego robót modernizacyjnych boiska sportowego w Wydrzy. Prace modernizacyjne polegały na wykonaniu instalacji nawadniającej, ulepszeniu płyty boiska poprzez plantowanie i zasiew nowej trawy. Zamontowane zostały kabiny dla zawodników rezerwowych, ławki dla kibiców (40szt.) oraz dwa piłkochwyty. Wykonane został y, również ciągi piesze z kostki brukowej. 

Roboty melioracyjne w miejscowości Zabrnie

Roboty melioracyjne maja na celu odwodnienie miejscowości Zabrnie. Zakres robót obejmuje wykonanie nowych rowów,odtworzenie stanu pierwotnego oczek wodnych oraz przeprowadzenie konserwacji gruntownych rowów.

Prace polegaja na:

Wykonaniu konserwacji gruntownej rowu nr 5 - dł. 210 mb,

Wykonaniu konserwacji gruntownej rowu nr 6 - dł. 155 mb wraz z wykonaniem rowu - dł. 155 mb,

Wykonanie rowu nr 7 oraz odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego - dł. 245 mb, śr. 20 mb,

Wykonanie rowu nr 8 - dł. 380 mb,

Wykonanie rowu nr 9 oraz odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego - dł. 640 mb, śr. 20 mb,

Wykonanie rowu nr 10 - 140 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 11 - 50 mb

Planowana kwota  inwestycji : 43 894,11 zł

Roboty melioracyjne na terenie miejscowości Stale i Żupawa

W 2011 roku na terenie sołectwa Stale i Żupawa wykonano następujące prace melioracyjne:

Fot.Rów w miejscowości Stale Siedlisko po gruntownej konserwacji.

 Sołectwo Stale:

 wykonano konserwację gruntowną rowów o długości 2550 metrów;

wykonano nowy rów o długości 60 metrów;

 odtworzono stan pierwotny oczka wodnego;

wykonano 15 szt. przepustów

Kwota 53 965,27 zł

Sołectwo Żupawa:

wykonano konserwację gruntowną rowu o długości 700 metrów;

odtworzono stan pierwotny oczka wodnego.

Kwota 11 601,97zł


Roboty melioracyjne w miejscowości Grębów

Zadanie polegało na wykonaniu konserwacji gruntownej rowów w miejscowości Grębów wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego oczek wodnych :

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 19 A - dł. 500 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 19 B - dł. 40 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 21 A - dł. 570 mb,

Wykonanie rowu nr 60 oraz odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego - dł. 130 mb, średnica 20 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 56 - dł. 430 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 58 - dł. 240 mb; 7.Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 59 - dł. 540 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 61 - dł. 230 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 62 - dł. 115 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 63 oraz - dł. 310 mb,

Odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego o średnicy 10 mb,

Wykonanie rowu nr 64 - 260 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 65 - dł. 500 mb,

Odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego koło Deca - średnica 15 mb;

Odtworzenie stanu pierwotnego dwóch oczek wodnych na Wirach o średnicach 20 mb i 30 mb.

Planowana wartość robót: 48 954,00 zł

Roboty melioracyjne na terenie miejscowości Wydrza, Krawce i Jamnica

W roku 2011 na terenie sołectwa Wydrza, Krawce i Jamnica wykonano następujące prace melioracyjne:

Sołectwo Wydrza

a) wykonano konserwację gruntowną rowów o długości 2500 metrów;

b) wykonano nowe rowy o długości 710 metrów;

c) odtworzono stan pierwotny 2 oczek wodnych

d) wykonano 6 sztuk przepustów

Kwota 44 725,86 zł

 Sołectwo Jamnica:

a) wykonano konserwację bieżącą rowów o długości 1600 metrów;

b) wykonano rów o długości 370 metrów;

c) wykonano przebudowę 3  przepustów;

d) wykonano 2 szt.  przepustów

Kwota 39 885,15 zł

Sołectwo Krawce:

wykonano rów o długości 160 metrów.

Kwota 1 607,04 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany - Żupawa - Stale w zakresie budowy chodnika wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogami gminnymi w centrum miejscowości Żupawa. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy chodnika wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogami gminnymi w centrum miejscowości Żupawa zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego .

Koszt realizacji zadania: 33 456,00 zł