Aktualności

Podatki i Opłaty

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - [pobierz pdf]

Uchwała Nr X.87.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach - [pobierz pdf]

Dzień dziecka w Zapoledniku

137W niedzielne , słoneczne popołudnie na placu przed Domem Ludowym w Zapoledniku został zorganizowany Piknik z okazji Dna Dziecka. Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne z Grębowa , Zabrnia , Stalów , Krawców ,kapel a ludowa , zespół obrzędowy Jamniczanki ze spektaklem ,,Darcie pierza", zespoły śpiewające z Wydrzy i Zapolednika oraz zespół taneczny z Żupawy.

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

sad

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.03.2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania  radom gmin kandydatów na ławników  oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr 50 , poz. 370) oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. Nr 98 ,poz. 1070 z późn. zm. ) – Rada Gminy Grębów podaje do publicznej wiadomości zasady zgłaszania i liczbę ławników  z terenu gminy na kadencję 2012 – 2015:

Gminny turniej piłki nożnej rozstrzygnięty

172W dniach 28-29 maja 2011roku na boisku orlik w Wydrzy odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Grębów. Celem imprezy było umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich z terenu naszej gminy, rozwijanie sprawności fizycznej oraz popularyzacja piłki nożnej na naszym terenie.

Matkom w darze

08W niedzielę 29 maja, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żupawie odbył się program artystyczny z okazji Dnia Matki.W programie wystąpiły dzieci szkolne oraz młodzież z placówki klubowej. Serca publiczności podbił występ dziecięcego zespołu tanecznego, który zaprosił do tańca swoje mamy. Na koniec życzenia wszystkim mamom złożył Wójt Kazimierz Skóra i Ksiądz Proboszcz miejscowej parafii. Spotkanie odbyło się w bardzo radosnej i miłej atmosferze.

Zdjęcia w galerii

Samospis internetowy

nsp2011Samospis internetowy najdogodniejsza forma udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011

Samospis internetowy trwa od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011r.

Przekonaj się jakie to proste!!!

Spotkanie z Czesławem Miłoszem

0519 maja 2011 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie w ramach ogólnopolskiego programu ,,Miłosz od Nowa" odbyła się prezentacja projektu pt.,, Spotkanie z Czesławem Miłoszem i jego twórczością . Rok 2011 ogłoszony został Rokiem Czesława Miłosza z uwagi na fakt, że w czerwcu mija 100 rocznica jego urodzin.

Grupy teatralne w Krakowie

02W dniu 18 maja 2011 roku grupy teatralne z Wydrzy i Grębowa oraz zespół taneczny z Żupawy uczestniczyły w wycieczce do Krakowa. Zespoły zwiedziły Wawel, Kościół Mariacki, Kościół O.O. Franciszkanów, Sukiennice oraz podążały ,,Szlakiem królewskim" . Uczestników zachwycił klimat Krakowa oraz jego barwna historia.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grębowie

1014 maja odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grębowie. Udział w nim wzięli przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy, ustępujący zarząd oraz osoby zaproszone. Na zjeździe przyjęto sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP i Komisji Rewizyjnej, a następnie powołano nowe składy Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej, wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego. 

Gmina Grębów biega

20Gmina Grębów już po raz trzeci przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ,,Polska biega". W piątkowe popołudnie przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury w Grębowie zebrała się rekordowa dla tej imprezy w naszej gminie liczba biegaczy. W organizowanym po raz trzeci w naszej gminie biegu wystartowało prawie 100 uczestników.

POSZUKIWANIE PRACY PRZEZ INTERNET

pracaCentrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu i w Stalowej Woli zaprasza na warsztaty "Poszukiwanie pracy przez Internet". Zajęcia poprowadzą wyspecjalizowani doradcy zawodowi, którzy przygotują uczestników do samodzielnego poszukiwania pracy przy pomocy Internetu.

W hołdzie Edmundowi Bojanowskiemu

ochrZ okazji 140 rocznicy śmierci Edmunda Bojanowskiego w Ochronce parafialnej w Grębowie odbył się konkurs recytatorski. Przedszkolaki oddały hołd błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu w przypadającą w tym roku 140 rocznicę jego śmierci. W konkursie wzięły udział wszystkie dzieci uczęszczające do ochronki. Mali artyści chętnie i z wielkim zaangażowaniem recytowali fragmenty ,,Piosnek wiejskich" założyciela ochronek.