Aktualności

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grębów oraz o przystąpieniu do sporzadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego ,,Jeziórko" gmina Grębów

Parafialne dożynki w Stalach

19W dniu 28 sierpnia br. w miejscowości Stale odbyły się dożynki parafialne sołectwa Stale i Żupawa. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło posła na Sejm RP Mirosława Pluty, wójta gminy Grębów Kazimierza Skóry, radnego powiatu tarnobrzeskiego Marka Ożgi oraz radnych gminy Grębów i sołtysów.

Pomogą Bezrobotnym

centrum_karieraDoradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu poprowadzą warsztaty dla osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia ,, Opiekun osób starszych"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie zaprasza instytucje do przeprowadzenia szkolenia zawodowego."Opiekun osób starszych„ do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 5 beneficjentek projektu „ Czas na aktywność w Gminie Grębów „, mieszkających na wsi na terenie gminy Grębów, które są nieaktywne zawodowo, ale są osobami w wieku aktywności zawodowej).

10 milionów na drogi w powiecie!!!

kasa

Tylko w tym roku powiat tarnobrzeski na realizacje zadań w infrastrukturze drogowej wyda prawie 10 milionów złotych! Z tej kwoty aż 7,5 miliona złotych będą stanowić środki pozyskane z zewnątrz! W chwili obecnej trwają prace nad realizacją remontu dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi -Przygotowujemy dokumentacje projektową oraz studium wykonalności. Po załatwieniu formalności przejdziemy do robót budowlanych które powinny się ostatecznie zakończyć we wrześniu przyszłego roku- mówi starosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra.

Gminne Święto Dożynkowe

18Gminne uroczystości dożynkowe odbyły się 21 sierpnia b.r. w Grębowie. W dożynkach udział wzięli przedstawiciele wszystkich wsi należących do gminy Grębów. O godzinie 13.00 w kościele p. w .św. Wojciecha w Grębowie odbyła się msza dziękczynna z podziękowaniem za tegoroczne zbiory. Gospodarze poszczególnych wieńców dożynkowych złożyli na ołtarzu dary m.in. chleb upieczony z tegorocznej mąki, wino, owoce i kwiaty jako podziękowanie Bogu za tegoroczne zbiory.

Wysokie miejsca w powiatowych zawodach pożarniczych

75Dnia 21 sierpnia 2011 r. na stadionie sportowym ZKS "TŁOKI" w Gorzycach, zostały przeprowadzone VII POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OSP i MDP miasta i powiatu tarnobrzeskiego. W zawodach wzięło udział 19 drużyn, w tym: 3 MDP dziewcząt, 4 MDP chłopców, 5 KDP i 7 drużyn OSP w grupie "A". Zawody rozegrano zgodnie z obowiązującymi regulaminami zawodów sportowo - pożarniczych dla MDP i OSP. Reprezentacje naszej gminy wypadła znakomicie zajmując miejsca w pierwszej trójce. Kobieca Drużyna Pożarnicza z Żupawy zajęła II miejsce, Ochotnicza Straż Pożarna z Krawców III miejsce, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Żupawy II miejsce, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców z Grębowa IV miejsce.

Nabór na stanowisko pracy

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA KRS 0000344668 pUSZCZY SANDOMIERSKIEJ W NOWEJ DĘBIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej

Ryby sa nie tylko na Pomorzu i Mazurach...

01Prowadzenie działalności gospodarczej, szkolenia i studia, wsparcie inicjatyw społecznych, ale także nowoczesne drogi, zbiorniki rekreacyjne i urządzenia melioracyjne – m.in. na takie przedsięwzięcia Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej wyda w najbliższych latach ponad 11 milionów 300 tys. złotych. Działalność grupy zainaugurowano podczas specjalnej konferencji z udziałem wiceministra Skarbu Państwa Jana Burego.

Informacja dla rolników

bi

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Grębów z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie uaktualnienia składu osobowego oraz terminu prac Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie gminy Grębów w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne jakim był deszcz nawalny, który miał miejsce w miesiącu lipcu 2011 r. (30-31 lipca br.)

Pozytywnie oceniono wnioski

sanlegDnia 8 sierpnia w siedzibie LGD Forum Mieszkańców Wsi Sanłęg pozytywnie oceniono wnioski złożone przez Gminę Grębów i Gminne Centrum Kultury o przyznanie pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi" i ,,Małe Projeky". Wnioski te zostały uznane za zgodne z ,,Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2009-2013".  Wnioski te dotycza upowszechniania kultury i tradycji ludowej oraz  rozwoju rekreacji na obszarze naszej gminy.

Nowy wóz bojowy dla OSP Krawce

12W związku zakupem nowego samochodu ratowniczo gaśniczego marki MAN dla jednostki OSP Grębów, odbyło się uroczyste przekazanie skarosowanego w 2009r. samochodu pożarniczego marki STAR 266 dla jednostki OSP w Krawcach.

Dożynki parafialne w Wydrzy

09W poniedziałek w Wydrzy, rolnicy z miejscowości Wydrza i Krawce zgodnie z tradycją, uczcili koniec tegorocznych zbiorów. Parafialne dożynki rozpoczęto Mszą św. w Kościele Św. Józefa Robotnika w Wydrzy, tuż po której wszyscy udali się w kolorowym korowodzie na plac przy Domu Ludowym

Zwrot podatku akcyzowego

tr

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 września 2011r. do 30 września 2011 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta (w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego (wystawione na osobę ubiegającą się we wniosku) w okresie od 1 marca 2011r. do 31 sierpnia 2011 r.,

Wakacjada w Zabrniu

17Wyśmienita pogoda zachęciła mieszkańców Gminy Grębów do udziału w Wakacyjnej Familiadzie w Zabrniu. Zebrani przy Domu Ludowym mieszkańcy mieli możliwość spędzenia czasu wolnego w ciekawy sposób. W programie familiady przygotowanym przez Gminne Centrum Kultury znalazły się liczne skecze, prezentacje taneczne i wokalne oraz konkursy z nagrodami. Swoją obecnością mieszkańców Zabrnia zaszczycił Poseł na Sejm RP Mirosław Pluta, który nie krył zadowolenia z imprezy.

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie informuje, iż kanalizacja sanitarna znajdująca się na terenie Gminy Grębów nie jest instalacją służącą do odprowadzania wód opadowych. Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest nielegalne i podlega karze.

Informacja dla mieszkańców

 Gminny  Zakład  Komunalny  w  Grębowie ogłasza, iż w związku stwierdzeniem wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej zostaną przeprowadzone szczegółowe kontrole na posesjach w miejscowościach objętych kanalizacją. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z kanalizacji sanitarnej zakład wystąpi na drogę sądową w związku z nielegalnym korzystaniem z kanalizacji.