☰ Projekty unijne

☰ Menu

23-01-2019
Można jeszcze składać wnioski na montaż kotłów centralnego ogrzewania na biomasę z dofinansowaniem 70%. Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został...
07-01-2019
POBIERZ - Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2019

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grębowie z dnia 23 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Grębów w wyborach zarządzonych na dzień 3 luty 2019 r.

Na podstawie pkt 1ppkt 5 i 6  Regulaminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ( załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5.2019 Wójta Gminy z dnia 02.01.2019 r. )- Gminna Komisja Wyborcza w Grębowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Grębów

 

Program azotowy

Na stornie internetowej www.schr.gov.pl został zamieszczony materiał pn. ,,Program azotowy", zawierający kluczowe dane dotyczące zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że przyozdobiona kirem flaga przed budynkiem urzędu gminy pozostanie opuszczona do dnia pogrzebu Pana Prezydenta Gdańska. W związku z żałobą, Wójt Gminy Grębów odwołuje jednocześnie wszystkie imprezy rozrywkowe organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Grębowie w dniu 19 stycznia br.

Grębowskie Liceum - wśród najlepszych

Jak co roku, miesięcznik Perspektywy opublikował ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. Jest to najbardziej prestiżowe zestawienie w kraju, a znalezienie się na liście rankingowej to prawdziwy zaszczyt.Głównymi kryteriami są osiągnięcia w olimpiadach oraz wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Harmonogram Karnawałowych Spotkań Noworocznych 2019 r.

Harmonogram

Karnawałowych Spotkań Noworocznych 2019 r.

12.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Grębowie.

13.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Wydrzy

19.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Zabrniu

26.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Stalach

27.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Żupawie

09.02.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Jamnicy

10.02.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Krawcach