Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć Państwa gospodarstwa rolnego.

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):

 • użytkowanie gruntów;
 • powierzchnia zasiewów;
 • zwierzęta gospodarskie;
 • nawożenie;
 • ochrona roślin;
 • budynki gospodarskie;
 • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
 • działalność gospodarcza;
 • struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
 • aktywność ekonomiczna;
 • chów i hodowla ryb

 Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.