Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont budynku remizy OSP Krawce

Wójt Gminy Grębów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn,, Remont budynku remizy OSP Krawce"

Termin składania ofert: 27.10.2011 godzina 900, miejsce: Urząd Gminy w Grębowie, 39-410 Grębów 394, pokój nr 12 (sekretariat).

Ogłoszenie o zamówieniu- pobierz

Opis remizy OSP Krawce- pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- pobierz

Przedmiar:

Przedmiar świetlicy- pobierz

Kosztorys ślepy - pobierz

Grębów-Krawce-przedmiar - pobierz

Dokumentacja projektowa:

Instalacja gazowa- pobierz

Rzut parteru- pobierz

Aksonometria- pobierz

PT instalacji gazowej - pobierz

Specyfikacja Techniczna:

Specyfikacja techniczna instalacji gazowej- pobierz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-  pobierz