Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Do 16 kwietnia 2019 r. trwają zapisy dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Grębów. Rodziców prosimy o składanie w sekretariacie danej szkoły  wniosków wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Komisja rekrutacyjna zweryfikuje złożone wnioski do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone w widocznym miejscu w szkole w dniu 25 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00. Rodzic będzie zobligowany do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej stosownym oświadczeniem w terminie od 25 kwietnia 2019 r. od godz. 13.00 do 29 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

Komisja rekrutacyjna zamieści ostateczną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 30 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 (w miejscu ogólnie przyjętym w danej szkole). W przypadku wolnych miejsc w danym Zespole będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające od dnia 16 sierpnia 2019 r. Szczegóły poniżej:

 Harmonogram 

Zarządzenie