Szkodliwość smogu - informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego.