Ulice w Grębowie

Ulice w miejscowości Grębów od 1 stycznia 2017r.

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła w życie Uchwała Nr XVIII.136.2016 Rady Gminy Grębów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Grębów , oraz Uchwała Nr XX.144.2016 Rady Gminy Grębów z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Grębów. W załączeniu poniżej przedstawiamy uchwały wraz z załącznikami, plan z nowymi ulicami w Grębowie oraz tabelę ze zmianą numerów.

Po dacie wejścia w życie zmian nazw ulic mieszkaniec na swój wniosek, na podstawie otrzymanego zawiadomienia z urzędu gminy, dokonuje zmian własnych dokumentów ( takich jak prawo jazdy, dowody rejestracyjne, zmiany danych u pracodawcy, w Urzędzie Skarbowym, KRUS, ZUS, KRS, bankach, w sądzie w ksiegach wieczystych, u operatora telefonicznego, u dostawcy prądu i gazu, itp.). Aby zmniejszyć koszty opłaty za zmianę prawa jazdy Rada Powiatu Tarnobrzeskiego podjęła uchwałę XX/142/2016 z dnia 8 grudnia 2016r o zmniejszeniu o 50% opłaty za ten dokument.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Grębów, ul. Rynek 1; pok.nr 1 lub pod numerem telefonu 158513756.