Ulice w Stalach

Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Stale od 1.01.2018r.

25 września 2016r na zebraniu wiejskim w Stalach została podjęta uchwała zebrania wiejskiego w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Stale. Uchwała zebrania wiejskiego otwiera procedurę wprowadzenia nazw ulic. Następnym etapem były konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru , którego sprawa dotyczy. W okresie od 1 lutego 2017r do 28 lutego 2017r. mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje nazw dla ulic jak również uwagi co do ich przebiegu i długości. Zgłoszenia nazwy ulicy przez mieszkańców z danej drogi wraz z podpisami stanowiły podstawę do ustalenia określonej nazwy. Jednak ostatnie zdanie należało do radnych Rady Gminy Grębów, którzy podejmując uchwałę o wprowadzeniu nazw ulic w miejscowości Stale zadecydowali o wyborze jednej nazwy z kilku proponowanych. Uchwały dotyczące wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Stale zostały podjęte 28 lipca 2017r przez Radę Gminy Grębów. Wprowadzone nazwy ulic zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018r. Poniżej prezentujemy uchwały z nazwami oraz szkic przebiegu przyszłych ulic. Obecnie przygotowujemy operat geodezyjny aby poszczególnym działkom ewidencyjnym przydzielić numerację i nazwę ulicy.

Przed 1 stycznia 2018r mieszkańcy Stalów , jak równiez właściciele działek , których sprawa dotyczy, zostaną poinformowani o nadaniu nazwy ulicy i numeru budynku dla ich działki ewidencyjnej.

Po dacie wejścia w życie zmian nazw ulic mieszkaniec na swój wniosek, na podstawie otrzymanego zawiadomienia z urzędu gminy, dokonuje zmian własnych dokumentów ( takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny, zmiany danych w Urzędzie Skarbowym, w zakładzie pracy, w KRUS lub ZUS, w zakładach dostarczających prąd, gaz, telefon, w ARiMR, itp.). Konieczność aktualizacji adresu zamieszkania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczy wszystkich mieszkańców miejscowości Stale, którzy  składają wnioski o płatność w ARiMR lub mają zarejestrowane siedziby stada. Konieczne jest bądź przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres Biuro Powiatowe ARiMR w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg,  bądź  osobiste stawiennictwo w pokoju 108 a (Punkt Obsługi Klienta).

Rada Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 30 listopada 2017r podjęła uchwałę o zmniejszeniu opłaty za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości Stale. Na jej podstawie mieszkańcy Stalów będą mogli od 1 stycznia 2018r do 30 listopada 2018r wymienić prawo jazdy za połowę opłaty.