Wzory dokumentów

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujący od 1 lutego 2020 r. - (kliknij tutaj)

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)  lub przydomowych oczyszczalni ścieków - (kliknij tutaj)