Afrykański pomór świń

in

Aktualna sytuacja w województwie podkarpackim:
https://rzeszow.uw.gov.pl/afrykanski-pomor-swin-asf/
 

Akcja informacyjno-edukacyjna z zakresu zasad bioasekuracji stad przed chorobą.

Materiały dostępne na stronach internetowych:

1/  Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/

2/ Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie http://wiw.krosno.pl/

3/ Głównego Inspektoratu Weterynarii https://wetgiw.gov.pl/

4/ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/