Sygnały i telefony alarmowe

Telefony Alarmowe

999 – pogotowie ratunkowe

998 – straż pożarna

997 - policja

992 – pogotowie gazownicze

112-  telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych,

0 800 105 410 infolinia  udzielająca informacji osobom bezdomnym lub potrzebujący pomocy o placówkach świadczących pomoc w zakresie pomocy społecznej.