Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji

sportWójt Gminy Grębów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Grębów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Grębów na 2011 r.

 

 

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

1882243507Startują zapisy drużyn do piłkarskich Mistrzostw Polski w kategorii U-10 czyli XI Turnieju Piłki Nożnej„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"- każdy może spełnić swoje piłkarskie marzenia. Rozpoczęły się zapisy do XI edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", czyli oficjalnych Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców w kategorii U-10. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca. Na zdobywców Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski, obok wielkich emocji, czekają wspaniałe nagrody – wyjazd na imponujący stadion klubu Ajax Amsterdam oraz możliwość treningu w jednej z najlepszych, piłkarskich młodzieżowych szkółek świata.

Walentynkowe występy

07Na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbyła się impreza kulturalna z okazji Walentynek. Zgromadzona publiczność podziwiała występy działających przy GCK utalentowanych grup tanecznych, muzycznych i sportowych. Gościnnie wystąpił zespół tańca estradowego Volta z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Zespół prowadzony przez p. Agnieszkę Guzik w barwnych strojach zatańczył z wielką gracją układy choreograficzne. Nie lada atrakcją był występ młodzieży trenującej w klubie karate prowadzonej przez dwukrotnego mistrza Europy Marka Fiedko. Pokazy sztuk walki były szybkie i dynamiczne obfitowały w

Informacja dla mieszkańców

W dniu 20 lutego 2011 roku na terenie Gminy Grębów odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 800 do 16 00.

Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Grębowie

greWójt Gminy Grębów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie wskład którego wchodzą następujące typy szkół - przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.
Termin składania dokumentów : 28 luty 2011 rok godz. 1530

 

Spotkanie karnawałowe w Wydrzy

01Dnia 10 lutego br w miejscowości Wydrza odbyło sie spotkanie karnawałowe dla osób starszych i samotnych. Część artystyczną uświetnił występ zespołu ludowego Wydrzowianie oraz kapeli ludowej, której grane rytmy  porywały wszystkich do tańca. Gościnnie wystąpił zespół Jamniczanki z obrzędem Kiszenie Kapusty. Podczas spotkania przeprowadzone zostały zabawne konkursy, które rozbawiły publicznośc do łez. Seniorzy nie kryli zadowolenia z mile spędzonych chwil, podczas których mogli  porozmawiać i potańczyć w przyjacielskim gronie.

Zapraszamy do galerii

Budżet na 2011 rok uchwalony

nnGłównym punktem obrad IV sesji Rady Gminy Grębów było uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok. Podczas sesji podjęto 8 uchwał. Dwie uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Tarnobrzeskiemu: na dalszą budowę chodnika w miejscowości Stale 150 000 zł oraz pomocy rzeczowej w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizacje następujących zadań: budowy chodnika w miejscowości Zabrnie w kierunku Grębowa (20 tys.zł), budowy chodnika w miejscowości Wydrza od istniejącego chodnika w kierunku Krawców (15 tys. zł), remontu

Drugi orlik w gminie

orlik2012Baza sportowa gminy Grębów wzbogaci się o nowy Orlik, który powstanie w miejscowości Grębów na przysiółku Palędzie. Wójt Gminy Kazimierz Skóra otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu wsparcia finansowego na realizację tej inwestycji w kwocie do 333 tys. zł. Finansowanie kosztów budowy kompleksów sportowych ,,Moje boisko Orlik 2012 odbywa się z trzech źródeł są to:: środki z budżetu państwa w kwocie do 333 tys. zł, środki z budżetu województwa w kwocie do 333 tys. zł, pozostałe środki finansowe na

Ogłoszenie o przetargu

drzewoUrząd Gminy w Grębowie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew-wiatrołomów i wiatrowałów z działek lasu mienia gminnego wsi Krawce i Wydrza. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego/środa/2011 roku o godz. 10.00
Miejsce przetargu: las mienia gminnego wsi Krawce k. posesji Pana Stanisława Stadnik zam. Krawce 188.

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że: w dniach 21-25 lutego 2011r. w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu ulica Sienkiewicza 27, piętro IX w godzinach od 10.00 do 14.00, przyjmowane będą osoby pokrzywdzone przestępstwem. Prokuratorzy udzielać będą pomocy ofiarom przestępstw poprzez poradnictwo prawne oraz informowanie pokrzywdzonych o możliwość uzyskania pomocy finansowej, psychologicznej i prawnej przez instytucje państwowe, pozarządowe, sądowe i inne. Szczegółowy harmonogram przyjęć znajduje sie na tablicy informacyjnej w prokuraturze Rejonowej.

Spotkanie karnawałowe w Grębowie

19W sobotę 5 lutego 2011 roku odbyło się spotkanie karnawałowe seniorów miejscowości Grębów. Wspólnej zabawie towarzyszyły życzenia, muzyka, tańce i liczne zabawy.Część artystyczną uroczystości uświetnił występ zespołu Grębowianek, który w swym repertuarze wykonał pieśni biesiadne. Nie zabrakło również obrzędu kiszenia kapusty, który z humorem przedstawił zespół Jamniczanek. Kapela ludowa zadbała natomiast o sprawność ruchową uczestników spotkania, porywając graną melodią wszystkich do tańca. Seniorzy na wspólnej zabawie miło spędzili popołudniowy czas.
 

Występy walentynkowe

Gminne Centrum Kultury w Grębowie zaprasza na sportowe i artystyczne występy walentynkowe, które odbędą się w niedzielę 13 lutego od godz. 1600 na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury. W programie występy: grup tanecznych, zespołu break dance, zespołów wokalnych i sekcji karate. Gościnnie wystąpi zespół tańca estradowego ,,Volta" z MDK w Stalowej Woli.
                                                                                                              ZAPRASZAMY

Spotkanie karnawałowe w Jamnicy

19Dnia 3 lutego 2011 roku odbyło się spotkanie karnawałowe seniorów w miejscowości Jamnica. Spotkanie to jest doskonałą okazją do wspólnej zabawy, której towarzyszą tańce i konkursy z humorem. Część artystyczną uroczystości uświetnił występ zespołu ludowego Jamniczanki, który przedstawił obrzęd kiszenia kapusty oraz kapeli ludowej, której przygrywane melodie porywały wszystkich do tańca. Jeden z członków kapeli p. Stefan Jurek nie krył wzruszenia z niespodzianki, która na niego czekała w postaci tortu i życzeń od wójta gminy z okazji 80 urodzin.

 

Do wzięcia prawie milion

logo_sanleg-uW CZERWCU 2011 ROKU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SANŁĘG" URUCHOMI NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI 4 LEADER NA DZIAŁANIA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ ORAZ TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Spotkanie karnawałowe w Krawcach

04Dnia 1 lutego 2011 roku odbyło się spotkanie karnawałowe seniorów w miejscowości Krawce. Spotkanie to było wyśmienitą okazją do wspólnych rozmów i zabaw w przyjacielskim gronie. Część artystyczną uświetnił występ zespołu ludowego Grębowianki oraz kapeli ludowej, której rytmy porywały wszystkich do tańca. Seniorzy nie kryli zadowolenia z mile spędzonych chwil.
 

Informacja dla rolników

arimrW związku z ogłoszeniem terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" informujemy, że rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie od 2 lutego do 15 marca 2011 r. To już trzeci nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia, poprzednie dwa zostały przeprowadzone w ubiegłym roku. Warunki przyznawania pomocy oraz dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o takie wsparcie są takie same jak w poprzednich naborach.

                                                                                                                                              ARIMR BP Tarnobrzeg

Spotkanie karnawałowe w Stalach

18W sobotę 29 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół w Stalach odbyło się spotkanie karnawałowe osób starszych i samotnych. Wszystkich seniorów i przybyłych gości powitał gospodarz obiektu Zdzisław Duma. Głos zabrał także wójt gminy Kazimierz Skóra, który złożył seniorom życzenia noworoczne i podziękował wszystkim osobom zaangażowanym  w zorganizowanie uroczystości. Podczas spotkania odbyła się część artystyczna, w trakcie której wystąpił zespół ludowy Stalowianki.