☰ Projekty unijne

☰ Menu

31-01-2019
POBIERZ - Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2019 - styczeń 2020 r.
23-01-2019
Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. "Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa,...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

XI rocznica ustawienia krzyża w Jeziórku

W niedzielę , dnia 26 czerwca 2011 roku o godzinie 14 30 obok Krzyża i Pomnika w Jeziórku, odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta w XI Rocznicę Ustawienia Krzyża i Pomnika upamiętniających Wioskę i jej Mieszkańców. Msza celebrowana będzie przez Ks. Prałata Michała Józefczyka, Proboszcza Tarnobrzeskiej Parafii pod wezwaniem M.B.N.P. Po mszy św. STOWARZYSZENIE JEZIORZANIE zaprasza na spotkanie towarzyskie , na którym  zarząd poinformuje o pracach stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia ,,Jeziorzanie"

Dzień dziecka w Zapoledniku

137W niedzielne , słoneczne popołudnie na placu przed Domem Ludowym w Zapoledniku został zorganizowany Piknik z okazji Dna Dziecka. Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne z Grębowa , Zabrnia , Stalów , Krawców ,kapel a ludowa , zespół obrzędowy Jamniczanki ze spektaklem ,,Darcie pierza", zespoły śpiewające z Wydrzy i Zapolednika oraz zespół taneczny z Żupawy.

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

sad

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.03.2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania  radom gmin kandydatów na ławników  oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr 50 , poz. 370) oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. Nr 98 ,poz. 1070 z późn. zm. ) – Rada Gminy Grębów podaje do publicznej wiadomości zasady zgłaszania i liczbę ławników  z terenu gminy na kadencję 2012 – 2015:

Matkom w darze

08W niedzielę 29 maja, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żupawie odbył się program artystyczny z okazji Dnia Matki.W programie wystąpiły dzieci szkolne oraz młodzież z placówki klubowej. Serca publiczności podbił występ dziecięcego zespołu tanecznego, który zaprosił do tańca swoje mamy. Na koniec życzenia wszystkim mamom złożył Wójt Kazimierz Skóra i Ksiądz Proboszcz miejscowej parafii. Spotkanie odbyło się w bardzo radosnej i miłej atmosferze.

Zdjęcia w galerii