☰ Projekty unijne

☰ Menu

21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie luty - sierpień 2020 r. - POBIERZ  
23-01-2019
Zakończono na terenie Gminy Grębów realizację zadania pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”. Był...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Grębów,

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2018 r., poz.1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni  ścieków.

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że plan sieci publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 się nie zmieni. Na terenie Gminy Grębów tak, jak w roku poprzednim 2018/2019 będzie istniała sieć 8 publicznych szkół podstawowych, w tym dwie filialne o obniżonej strukturze organizacyjnej tj. klasy od Ido III . Także nie planuje się zmian obwodów. Projekty uchwał zostały skierowane do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i do Związków Zawodowych w celu zaopiniowania.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Do 16 kwietnia 2019 r. trwają zapisy dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Grębów. Rodziców prosimy o składanie w sekretariacie danej szkoły  wniosków wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.