Jak uniknąć szerzenia się grypy

1. Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj przy pomocy preparatów alkoholowych!
2. Podczas kaszlu i czyszczenia nosa zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, którą po użyciu wyrzuć!
3. Jeśli zapomniałeś chusteczki podczas kichania i kasłania zasłoń nos i usta rękawem powyżej łokcia, a nie dłońmi!
4. Unikaj dotykania oczu i nosa, aby nie roznosić zarazków!
5. W wolnym czasie przebywaj na świeżym powietrzu!
6. Często wietrz pomieszczenia, w których przebywasz!
7. Unikaj kontaktu z chorymi osobami!
8. Zostań w domu jeśli źle się czujesz!
9. W przypadku wystąpienia objawów grypy (gorączka, katar, kaszel, ból gardła, mięści i głowy) zgłoś się do lekarza (rodzinnego, pediatry)!
10. Zaszczep się przeciwko grypie!

Objawy nowej grypy A/H1N1 są podobne jak grypy sezonowej

* gorączka,
* kaszel,
* ból gardła,
* katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem
* bóle mięśniowe i stawowe,
* ból głowy,
* dreszcze,
* mogą występować wymioty lub biegunka.

Co mogą zrobić rodzice, aby zmniejszczyć prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń?

* obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie konieczności zgłosić się do lekarza rodzinnego,
* zatrzymać chore dziecko w domu i skonsultować z lekarzem (rodzinnym, pediatrą),
* często myć dłonie oraz pokazać dziecku jak należy to robić,
* zasłaniać nos jednorazową chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania, którą po użyciu należy wyrzucić, a ręce umyć wodą z mydłem,
* nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni,
* zadbać o to, by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa,
* spędzać z dziećmi aktywnie czas na świeżym powietrzu,
* osoby zdrowe powinny stosować maski zakrywające nos i usta podczas opieki nad osobą chorą,
* wietrzyć pomieszczenia, w których przebywają domownicy.

Co powinien zrobić personel szkoły dla ochrony uczniów i pracowników?

* zorganizować dla uczniów oraz dla rodziców szkolenie z zakresu zapobiegania szerzenia się zakażeń wirusem nowej grypy A/H1N1,
* obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka,
* w przypadku stwierdzenia takich objawów u ucznia w szkole należy natychmiast umieścić go w pomieszczeniu odosobnionym, poinformować rodziców lub opiekunów o zaobserwowanych objawach celem konsultacji z lekarzem rodzinnym lub pediatrą,
* jeśli uczeń z objawami grypy ma powód wejścia do pomieszczenia z innymi ludźmi, winien zakryć nos i usta chusteczką jednorazową lub płatkiem ligniny, albo założyć maseczkę ochronną,
* zdbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach,
* często wietrzyć pomieszczenia w których przebywają dzieci i organizować jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego,
* monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej http://www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny  www.pzh.gov.pl celem uzyskania bieżących informacji.

Należy pamiętać, że w szkole kontakty między uczniami są bardzo bliskie, zatem choroby szerzące się drogą kropelkową mogą przenosić się szczególnie łatwo!

 

Kategoria menu dodatkowego: