Wydrza

Sołtys sołectwa Wydrza- Mieczysław Bernat
tel. 15 641 19 80

Skład Rady Sołeckiej:

1.Kapała Kazimierz

2. Nowak Małgorzata

3. Janeczko Eugeniusz

4. Rutyna Paweł

5. Rutyna Jan

6. Rak Marian

7. Saja Czesław

Statut sołectwa Wydrza- pobierz