Wydrza

Sołtys sołectwa Wydrza- Mieczysław Bernat
tel. 15 641 19 80

Skład Rady Sołeckiej:

1.Kapała Kazimierz

2. Nowak Małgorzata

3. Skrzypacz Krystyna

4. Gorczyca Jan

5. Rutyna Jan

6. Gortych Ryszard

7. Kozieł Małgorzata

Statut sołectwa Wydrza- pobierz