Poręby Furmańskie

rak

Sołtys sołectwa Poręby Furmańskie- Danuta Rak
tel.15 811 21 47

Skład Rady Sołeckiej:

1.Baran Ewa

2.Chojnacki Damian

3.Teresa Myszka

4.Robert Szelest

5. Ramus Stanisława

Statut sołectwa Poręby Furmańskie- pobierz