Poręby Furmańskie

rak

Sołtys sołectwa Poręby Furmańskie- Danuta Rak
tel.724 476 083

Skład Rady Sołeckiej:

1.Baran Ewa

2.Myszka Jerzy

3. Myszka Teresa

4.Robert Szelest

5. Ramus Stanisława

Statut sołectwa Poręby Furmańskie- pobierz