Zabrnie

czerniec

Sołtys sołectwa Zabrnie - Alina Czerniec
tel.15 641 24 33

Skład Rady Sołeckiej:

1. Kruk Jan

2. Kopała Ewa

3. Dul Jan

4. Młynarczyk Sylwester

5. Skrzypacz Jerzy

Statut sołectwa - pobierz