☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Nowy okres zasiłkowy 2012/2013

gopsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie, dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 3 września 2012 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

OGŁOSZENIE

in

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie wzywa mieszkańców, którzy dokonali przyłączenia do sieci kanalizacyjnej bez uprzedniego powiadomienia, do podpisania umów w terminie do 31 sierpnia 2012 r. Po tym terminie wobec osób, które nie posiadają podpisanej umowy i wprowadzają ścieki do urządzeń kanalizacyjnych będą kierowane wnioski o ukaranie wynikające z art. 28 ust. 4,5 ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Powołano młodzieżową radę gminy

We wtorkowej Sesji radni  jednogłośnie przyjęli uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy.  Zgodnie ze Statutem  rada będzie liczyła 15 osób ,  podział  mandatów  na sołectwa będzie taki sam jak w obecnej Radzie Gminy, kandydatem  do Młodzieżowej Rady Gminy  może zostać osoba  w wieku od 13 do 19 lat.

Grębowianki otrzymały tytuł BABY ROKU

16Dnia 12 sierpnia zespół " Grębowianki" wywalczył  tytuł BABY ROKU 2012 podczas  imprezy plenerowej „W widłach Wisły i Sanu" we Wrzawach, corocznej imprezy o zasięgu powiatowym, mającej na celu promocję i rozpowszechnianie dań i wyrobów z fasoli tycznej, uprawianej na dużą skalę w okolicznych wsiach oraz prezentację folkloru polskiej wsi z terenów lasowiackich.