☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Kolejna promesa

promesWójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra 14 marca br. w Rzeszowie odebrał z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego, promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zdobienie pisanek

01W sobotę 10 marca 2012 r. w klubie Stale-Siedlisko odbyły się warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych, w których uczestniczyła miejscowa młodzież. Chłopcy i dziewczęta zapoznali się z dawnymi i współczesnymi  technikami zdobienia jaj wielkanocnych.

Przyznano dotację celową

sportDecyzją Wójta Gminy Grębów z dnia 09.03.2012 r. dotację celową z budżetu Gminy Grębów na realizację zadań: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Grębów, Wydrza, Stale, Zabrnie i Żupawa w 2012 r. otrzymują następujące kluby sportowe:

Stypendia Wójta przyznane

04Dnia 9 marca 2012 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów motywacyjnych za I semestr roku szkolnego 2011/2012 dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie.

Wypalanie traw jest niebezpieczne i niedozwolone

wypalanie_trawTrzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE.

Zapisy do przedszkoli

logo_zapisyInformujemy, iż   od 1 marca do 31 marca br.   trwają zapisy do przedszkoli z terenu Gminy Grębów na rok szkolny 2012/2013. tj. Publicznego Przedszkola w Grębowie i nowo utworzonego Publicznego Przedszkola w Stalach.

 W celu zapisania dziecka należy pobrać u Dyrektora przedszkola kartę zgłoszenia oraz złożyć ją w określonym terminie w placówce.

Nabór wniosków internet

imagesSzanowni Państwo, w terminie od 27 lutego do 30 marca 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Innowacyjna Gospodarka.