☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Inwestycje drogowe

W 2012 roku przebudowie i remontom poddane zostały następujące odcinki dróg:

 3

Droga gminna Grębów koło Jana- 398,11 mb

12

Droga gminna Wydrza Matnia -  532,85 mb

7

Droga gminna Stale Siedlisko - Rokita 428,70 mb

4

Droga gminna Stale Osina - 110,44 mb

10

Droga gminna Zabrnie Wilki -  390,60 mb

6

Droga gminna Grębów Sokół -  680,32 mb

tran_w

Droga transportu rolnego w Wydrzy- 880,84 mb

Remont drogi gminnej Grębów - Sokół nr 100209 - 1,5km

Miejsca postojowe przy drodze gminnej Stale - obok Kościoła

Droga gminna Wydrza koło kościoła  1026,21 mb

Sukces Jamniczanek

29

Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy ,, Jamniczanki" otrzymał III nagrodę w XXIV Wojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje" w Wierzawicach. Celem konkursu jest zachowanie od zapomnienia dawnych obyczajów.

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości

inWojewoda Podkarpacki informuje, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji został  umieszczony projekt rozporządzenia  w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wraz z uzasadnieniem i załącznikami. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać  droga elektroniczną na adres: ipezdan@rzeszow.uw.gov.pl

Projekt rozporządzenia- pobierz

Zapytanie ofertowe dot. ,, Trening kompetencji społecznych z doractwem zawodowym"

kapital2Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie zaprasza instytucje do przeprowadzenia szkolenia "Trening kompetencji społecznych z doradztwem zawodowym „ do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia  dla 5  uczestniczek  projektu „ Czas na aktywność w Gminie Grębów „, mieszkających na wsi na terenie gminy Grębów, które są nieaktywne zawodowo, ale są osobami w wieku aktywności zawodowej).

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia ,,Terapia psychologiczna"

kapital2Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie zaprasza instytucje do przeprowadzenia szkolenia."Terapia psychologiczna „ do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 5 beneficjentek projektu „ Czas na aktywność w Gminie Grębów „, mieszkających na wsi na terenie gminy Grębów, które są nieaktywne zawodowo, ale są osobami w wieku aktywności zawodowej).

Gminne eliminacje OTWP

4013 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Krawcach przeprowadzono gminne eliminacje do XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom". W turnieju wzięło udział 26 uczniów z terenu gminy Grębów.

Spotkanie informacyjne

wupWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkania organizacyjno – informacyjne skierowane do przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących szkoły podstawowe. Podczas spotkań zostaną omówione zasady i dokumentacja konkursu ogłaszanego w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Mały odkrywca w przedszkolu

W Publicznym Przedszkolu w Grębowie od 01.02.2012r. do 30.06.2012r realizowany jest Projekt: pt. „Razem na rzecz lepszej edukacji w Grębowie" oparty na programie „Mały Odkrywca w Przedszkolu" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego