☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2022 r. - POBIERZ          

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Nowy samochód dla OSP Grębów

07Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębowie ma nowy wóz strażacki. Jest to lekki samochód ratowniczo gaśniczy marki renault trafic. Auto jest w pełni wyposażone zarówno w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, specjalne oświetlenie jak i aparaturę łącznościową, dodatkowo samochód wyposażony został w przyczepkę.

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół w Stalach

03

Współczesna szkoła obok celów dydaktycznych stawia sobie istotniejsze jeszcze zadania wychowawcze. Chce kształtować w młodzieży hierarchię wartości, uwrażliwiać na krzywdę i cierpienie, pomagać w zrozumieniu siebie i innych, uczyć niesienia pomocy potrzebującym. Wolontariat stanowi dla uczniów naszej szkoły alternatywną propozycje spędzania wolnego czasu, nauki siebie i innych.

Informacja dla mieszkańców

wsciekW związku z potwierdzonym przypadkiem wystąpienia wścieklizny w miejscowości Stale, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu, rozporządzeniem nr 2/2012 z dnia 20 listopada 2012 r., wyznaczył na terenie Gminy Grębów obszar zagrożony wścieklizną u zwierząt.

Zapraszamy na konsultacje

in

Wójt Gminy Grębów informuje organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat : Programu współpracy gminy Grębów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2013.