☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PP „Czyste Powietrze". Nabór wniosków Gmina Grębów pod koniec ubiegłego...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Dzień inforrmacyjny

logo_wup

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu organizuje w dniu 7 września 2011r. DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH LUB ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Ogłoszenie o wyniku oferty dot. przeprowadzenia szkolenia ,, Opiekun osób starszych"

kapital_ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 5- ciu beneficjentek biorących udział w projekcie systemowym w 2011r pn. „Czas na aktywność w Gminie Grębów „ współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trwa nabór wniosków

funduszSzanowni Państwo, informuję że trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grębów oraz o przystąpieniu do sporzadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego ,,Jeziórko" gmina Grębów

Parafialne dożynki w Stalach

19W dniu 28 sierpnia br. w miejscowości Stale odbyły się dożynki parafialne sołectwa Stale i Żupawa. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło posła na Sejm RP Mirosława Pluty, wójta gminy Grębów Kazimierza Skóry, radnego powiatu tarnobrzeskiego Marka Ożgi oraz radnych gminy Grębów i sołtysów.

Pomogą Bezrobotnym

centrum_karieraDoradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu poprowadzą warsztaty dla osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia ,, Opiekun osób starszych"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie zaprasza instytucje do przeprowadzenia szkolenia zawodowego."Opiekun osób starszych„ do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 5 beneficjentek projektu „ Czas na aktywność w Gminie Grębów „, mieszkających na wsi na terenie gminy Grębów, które są nieaktywne zawodowo, ale są osobami w wieku aktywności zawodowej).

10 milionów na drogi w powiecie!!!

kasa

Tylko w tym roku powiat tarnobrzeski na realizacje zadań w infrastrukturze drogowej wyda prawie 10 milionów złotych! Z tej kwoty aż 7,5 miliona złotych będą stanowić środki pozyskane z zewnątrz! W chwili obecnej trwają prace nad realizacją remontu dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi -Przygotowujemy dokumentacje projektową oraz studium wykonalności. Po załatwieniu formalności przejdziemy do robót budowlanych które powinny się ostatecznie zakończyć we wrześniu przyszłego roku- mówi starosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra.

Gminne Święto Dożynkowe

18Gminne uroczystości dożynkowe odbyły się 21 sierpnia b.r. w Grębowie. W dożynkach udział wzięli przedstawiciele wszystkich wsi należących do gminy Grębów. O godzinie 13.00 w kościele p. w .św. Wojciecha w Grębowie odbyła się msza dziękczynna z podziękowaniem za tegoroczne zbiory. Gospodarze poszczególnych wieńców dożynkowych złożyli na ołtarzu dary m.in. chleb upieczony z tegorocznej mąki, wino, owoce i kwiaty jako podziękowanie Bogu za tegoroczne zbiory.

Wysokie miejsca w powiatowych zawodach pożarniczych

75Dnia 21 sierpnia 2011 r. na stadionie sportowym ZKS "TŁOKI" w Gorzycach, zostały przeprowadzone VII POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OSP i MDP miasta i powiatu tarnobrzeskiego. W zawodach wzięło udział 19 drużyn, w tym: 3 MDP dziewcząt, 4 MDP chłopców, 5 KDP i 7 drużyn OSP w grupie "A". Zawody rozegrano zgodnie z obowiązującymi regulaminami zawodów sportowo - pożarniczych dla MDP i OSP. Reprezentacje naszej gminy wypadła znakomicie zajmując miejsca w pierwszej trójce. Kobieca Drużyna Pożarnicza z Żupawy zajęła II miejsce, Ochotnicza Straż Pożarna z Krawców III miejsce, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Żupawy II miejsce, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców z Grębowa IV miejsce.