☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Nasi strażacy się szkolą

02Na terenie Gminy Grębów odbywa się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Druhowie spotykają się na zajęciach w jednostce OSP Stale w weekendy od 7 października do 19 listopada. Zajęcia prowadzą oficerowie Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W szkoleniu uczestniczy 49 strażaków z gminnych jednostek OSP w tym 4 druhny z OSP Stale. Szkolenie zakończy się egzaminem w dniu 19 listopada br.

                                                                                   Życzymy powodzenia

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 

Wójt Gminy Grębów informuje organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat: Programu współpracy gminy Grębów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielegnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520,00 zł miesięcznie

W związku z wejściem w życie w dniu 7 października 2011 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż osobom które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. przysługuje dodatkowa pomoc finansowa w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Pomoc ta przysługuje na miesiąc listopad i grudzień 2011 r.

Korba najlepszą drużyną wakacyjnej ligi

12Miła przyjacielska atmosfera, mnóstwo goli oraz wiele ciekawych spotkań stojących na wysokim poziomie. Oto obraz Ligi Wakacyjnej Piłki Nożnej w Klubie Stale-Siedlisko, której rozgrywki odbywały się na boisku przy klubie Stale-Siedlisko. Trzy zespoły rozegrały łącznie 24 spotkań, w których padło łącznie 59 bramek. W rozgrywkach brało udział trzy drużyny „Klubersi", „ Szmacianka" oraz „Korba". W rozgrywkach była prowadzona klasyfikacja na najlepszego strzelca, którym został Marcin Leptacz ze zwycięskiej drużyny KORBA - zdobywca 9 bramek, tuż za nim uplasował się Tomasz Kopała z 8 bramkami. Mecze rozgrywane były systemem ,,każdy z każdym".

Inwestycje drogowe

W 2011 roku remontom i przebudowie poddanych zostało 18 odcinków dróg o łącznej długości  10,2 km

grebow_wiry

1. Przebudowa drogi gminnej Grębów - Wiry - dł. 185 mb

    Kwota - 70 742,10 zł

2. Przebudowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy szkole Jamnica - 97mb

     Kwota  79 172,32 zł

3. Przebudowa drogi gminnej Wydrza - obok Stadionu - dł. 426 mb

    Kwota - 140 769,39 zł

4. Przebudowa drogi gminnej Wydrza - Matnia - 935 mb

     Kwota - 223 276,64 zł

5. Przebudowa drogi gminnej Stale - Klewiec - 676 mb

   Kwota- 206 621,60 zł

6. Przebudowa drogi gminnej Poręby Furm. - do Gorczycy - dł. 310 mb

     Kwota - 76 130,37 zł

7. Przebudowa drogi gminnej Zabrnie - Podgórze - 378 mb

   Kwota- 99 777,89 zł

8. Przebudowa drogi gminnej Żupawa - Orliska - 387 mb

   Kwota- 110 531,65 zł

9. Remont drogi gminnej Grębów - Palędzie dł. 1 150 mb

kat_gr

10. Przebudowa drogi gminnej Grębów - Kąt dł. 280 mb

    Kwota - 69 279,64 zł

duda2

11. Przebudowa drogi gminnej Krawce - do Dudy dł. 935 mb

   Kwota- 223 318,65 zł

zupawa_tr

12. Remont drogi  transportu rolnego Żupawa - Poręba dł. 825 mb

13.Remont drogi Zapolednik do remizy dł. 562 mb

14. Przebudowa drogi gminnej Grębów Zapolednik - Krasoń dł. 200 mb

  Kwota- 71 712,50 zł

15. Przebudowa drogi gminnej Krawce Kędzie - dł. 85,9 mb

16. Remont drogi Żupawa-Poręba 1550 mb

17. Przebudowa drogi gminnej Stale-Orliska-Żupawskie- 1250 mb

stale_kosciol

18.Przebudowa drogi gminnej Stale obok Kościoła- wykonanie miejsc postojowych i chodników dla pieszych.

19. Remont przepustu na drodze Stale -Małek

Montaż progów zwalniajacych

Na prośbę mieszkańców zamontowane zostały progi zwalniające, które wymuszą na kierowcach zmniejszenie prędkości :

a) Grębów Niwa

b) Grębów Piasek obok. P. Bednarczyka

c) Grębów Osiedle obok placu zabaw

d) Grębów Osiedle obok p. Nieradka

e) Stale obok Lipy

f) Wydrza -Miętne obok Sara

g) Grębów Palędzie obok P. Zioło

h) Grębów Palędzie

i) Grębów - Kąt

 

Całkowity koszt zadania: 7 576,80 zł

Zamontowane progi zwalniające, wymuszą na kierowcach zmniejszenie prędkości i w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo pieszych.

Montaż wiat przystankowych

Montaż wiat przystankowych marki Atena Standard w miejscowości Zabrnie, Stale, Zapolednik i Jamnica. Wiaty zbudowane są z blachy ocynkowanej lakierowanej i posiadają szyby hartowane . Poprzez tą niewielką inwestycję przyczyniamy się do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających z komunikacji autobusowej oraz poprawiamy estetykę gminy.

18
Wiata przystankowa w miejscowości Zabrnie.

Całkowity koszt inwestycji: 12 515,99 zł

Informacja dla wyborców

urnaOBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W DNIU GŁOSOWANIA 09 .10. 2011 r. – rozpoczynają pracę o godz. 600. Lokale wyborcze otwarte od godz. 700 do 2100. Idąc na głosowanie do Sejmu i Senatu RP zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający Twoją tożsamość.