☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Sukces naszych karateków

karateW dniu 28 stycznia 2012 r. w Rzeszowie odbyła się kolejna edycja OPEN CARPATHIA KYOKUSHIN CUP, którego organizatorem był Rzeszowski Klub Sportów Walki System . Wzięło w nim udział 140 zawodników z 25 klubów z Polski i Austrii reprezentujących 11 federacji karate. W tym międzynarodowym turnieju wzięli udział  również zawodnicy z terenu naszej gminy, którzy należą doTarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate: Marcin Fiedko, Kamil Gugała i Patryk Michalski. Chłopcy spisali się znakomicie zajmując czołowe miejsca w swych kategoriach, na co dzień trenują pod okiem  dwukrotnego mistrza Europy sensei Marka Fiedko.

Komunikat

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, dla zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z chodników, narażonych na zwiększone ryzyko wypadków i urazów, jak również w trosce o samych właścicieli nieruchomości, wobec których ewentualni poszkodowani mogą dochodzić roszczeń, przypominamy o konieczności wypełniania obowiązków jakie nakłada na właścicieli nieruchomości Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Stypendia dla uczniów LO

inWójt Gminy Grębów informuje uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie o możliwości składania wniosków o przyznanie ,,Stypendium Wójta gminy Grębów". Termin złożenia wniosków za I semestr  roku szkolnego 2011/2012 ustala się do 29 lutego 2012 roku.

PIR organizuje ferie dla dzieci

pirPodkarpacka Izba Rolnicza organizuje ferie do Zakopanego dla dzieci z rodzin rolniczych (warunek 1 z rodziców musi być płatnikiem KRUS). Turnus  odbędzie się w terminie od 28 stycznia do 6 lutego br., odpłatność wynosi 400 zł.  Wiek dzieci od 10 do 16 lat.

Bliższych informacji udziela: Podkarpacka Izba Rolnicza z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary, tel. 15 823 77 67

Wybory sołtysa w nowym sołectwie

soltysDnia 19 lutego 2012 roku w sołectwie Grębów Zapolednik odbędą sie wybory sołtysa i członków rady sołeckiej. Siedziba obwodowej komisji wyborczej mieścić się bedzie w Filialnej Szkole Podstawowej w Zapoledniku.

Wzory druków dla kandydatów na sołtysów dostępne są w urzędzie gminy lub do pobrania na stronie BIP w zakładce Zarządzenia 2012/ Zarządzenie nr 2.  

Do 31 stycznia br. należy zgłaszać kandydtaów na sołtysa i do rady sołeckiej sołectwa Grębów-Zapolednik.

Obwieszczenie- pobierz

 

Nowy zawód -nowe jutro- szkolenia

ue„Nowy zawód – nowe jutro" - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

Od 1 czerwca 2011 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn: „Nowy zawód - nowe jutro" - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.