,,Czas na aktywność w Gminie Grębów"


  Dnia 30 listopada 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie zakończył projekt systemowy realizowany w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy.

Projekt pn. „ Czas na aktywność w Gminie Grębów „ obejmował 10 kobiet z terenu gminy Grębów .
Celem projektu była zmiana sytuacji życiowej poprzez zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie wiedzy o rynku pracy, przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy , podniesienie kwalifikacji zawodowych. W związku z tym odbyły się szkolenia z zakresu treningu kompetencji społecznych, a następnie psychologiczna terapia grupowa.

Ostatnim etapem projektu był kurs zawodowy (kucharz małej gastronomi).

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniach i kursach były certyfikaty i zaświadczenia.

 

         Więcej zdjęć w galerii

Kategoria projektu: