„Uczeń wiejskiej szkoły w obiektywie swoich potrzeb i możliwości"

logo_wydrza

„Uczeń  wiejskiej szkoły w obiektywie swoich potrzeb i możliwości"

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy realizuje projekt pn. „Uczeń wiejskiej szkoły w obiektywie swoich potrzeb i możliwości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.

Wartość projektu 211 740,00 zł.

Projekt realizowany w okresie od IV 2012r. do VI 2013r.

W ramach projektu realizowane są zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze: z języka angielskiego, matematyki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: z języka angielskiego „Z angielskim przez świat", informatyki „Z komputerem na ty", przyrody „Przyroda w doświadczeniach", matematyki „Matematyka na wesoło" i technik dekoracyjnych. Na zajęcia uczęszcza 41 uczniów z klas IV-VI  szkoły podstawowej.

 Projekt przewiduje organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczniów zakwalifikowanych do projektu stanowiących formę motywującą uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Pierwszy wyjazd odbył się w czerwcu na Święty Krzyż  i do Jaskini Raj. We wrześniu planowany jest wyjazd do Centrum Naukowego Kopernik w Warszawie a na zakończenie projektu dwudniowy wyjazd do Zakopanego.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa  w Wydrzy została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Zakupiono tablicę interaktywną, 2 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, tablicę suchościeralną, aparat fotograficzny oraz projektor multimedialny.
Dla nauczycieli z ZSPiP zostanie zorganizowane bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi i wykorzystania tablicy interaktywnej w nauczaniu.

Kategoria projektu: