Projekt: pt. „Razem na rzecz lepszej edukacji w Grębowie”

W Publicznym Przedszkolu w Grębowie

od 01.02.2012r. do 30.06.2012r realizowany jest Projekt:

pt. „Razem na rzecz lepszej edukacji w Grębowie”

oparty na programie „Mały Odkrywca w Przedszkolu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Mały Odkrywca  w przedszkolu realizowany jest z dziećmi 5 i 6-letnimi

CELE NADRZĘDNE PROJEKTU:

  • nauka czytania przez zabawę,
  • odkrywanie przez dzieci własnych możliwości i talentów.

Program obejmuje 26 spotkań dla dzieci, dwa razy w tygodniu po 45 min. Wsparciem objętych jest 60 dzieci 5 i 6 – letnich. Realizowany na zajęciach program bazuje na 3 podstawowych okręgach kompetencji: nauka czytania w oparciu o zasady czytania globalnego, eksperymenty (fizyczne i chemiczne) obrazujące podstawowe zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie, procesy socjalizacyjne, integracyjne Program obejmuje również warsztaty dla rodziców (2 spotkania po 2 godz. w miesiącu). Podczas warsztatów,  Rodzice poznają nowe metody wychowawcze z zakresu psychologii wychowania dzieci. Zapoznają się z nowoczesnymi technikami uczenia się, sposobem wspierania dzieci w utrwalaniu zdobytych wiadomości i umiejętności.

Dzieci odbywają podróż, podczas której poznają różne kontynenty, kulturę żyjących tam ludzi i obyczaje. Dzieci mają możliwość w różny sposób wyrazić siebie i głębiej uświadomić sobie swoje własne "ja". Malują swój herb, będąc rycerzami, tworzą swój talizman w Afryce czy przybierają indiańskie imię, które najlepiej określa jakąś cechę ich charakteru. Również i tutaj jest dużo ruchu, zabaw literkami i wyrazami. Dzieci mają wprawki do pisania, np. piszą listy do rodziców, rozwijają spostrzegawczość, twórczość i kreatywność. Dzięki wiedzy, którą nabywają, podróżnicy pomagają tubylczej ludności, która w zamian wskazuje im drogę w dalszej podróży. Dlatego, podczas zajęć wykonywanych jest dużo eksperymentów, które wyjaśniają różne zjawiska chemiczne i fizyczne, z którymi stykamy się na co dzień. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego; rzutnika, laptopa.

Kategoria projektu: