Dzieci, nauczyciele i rodzice z Grębowa razem"

logo_osw

 

 

 

 

 

Z dniem 01.02.2012 r. w Publicznym Przedszkolu w Grębowie rozpoczęła się realizacja projektu pt . "Dzieci , nauczyciele i rodzice z Grębowa razem" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne w obszarach wiejskich.

Projekt jest skierowany do 50 dzieci w wieku 3,4 –lat i będzie realizowany do 31.12.2012 r.

Celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy ogólnej i umiejętności czytania u dzieci oraz wzrost wiedzy rodziców z zakresu procesu wychowawczego.

Zajęcia dla dzieci realizowane są w oparciu o autorski program nauki czytania i rozwoju intelektualnego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mały odkrywca" który obejmuje:

-naukę czytania w oparciu o zasady czytania globalnego

-eksperymenty naukowe (fizyczne i chemiczne) obrazujące podstawowe zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie

-procesy socjalizacyjne, integracyjne

Program obejmuje także zajęcia dla rodziców, realizowane w formie warsztatów których tematyka obejmuje między innymi :podstawy psychoedukacji dziecięcej, formy pracy z dziećmi ,
sposoby motywowania do nauki oraz sposoby porozumiewania się z dzieckiem.

Kategoria projektu: