„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów (Sokół)”

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów (Sokół)” mająca na celu poprawę istniejącej infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji dla miejscowości Grębów (Sokół), Gmina Grębów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: powstanie 2,979 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Wartość projektu: 1 291 936,88 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 668 341,00 zł

Kategoria projektu: